RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Olga Stępińska zamieszkała w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 143m19 
 
I.  Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych

  1. Przetwarzam Państwa dane osobowe zwykłe w postaci wszystkich nadanych imion i nazwisk , adresu email, daty urodzenia oraz w niektórych przypadkach nr telefonu na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług.
  2. Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy, dotyczącej świadczenia usług terapeutycznych.


​II. Czas przetwarzania danych osobowych

  1. Państwa dane osobowe podane w związku z zawartą umową będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy.


III Prawa osoby, której dane dotyczą

  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na maila biuro@olgastepinska .
  2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO a od 25 mają 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
IV Konsekwencje niepodania danych

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia umowy na świadczenie usług terapeutycznych. W razie niepodania danych osobowych, umowa niestety nie będzie mogła być zawarta.