Regulamin Terapii

• Współpraca jest podejmowana tylko z osobami, które wyrażają zgodę na kontakt z Olgą Stępińską i respektują niniejszy regulamin.
• Z pomocy terapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
• W przypadku rozpoczęcia terapii: terapeutę i Klienta obowiązuje kontrakt terapeutyczny zawierany ustnie, którego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.
• Rozpoczęcie terapii poprzedzają konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań), które mają prowadzić do sformułowania problemu, celu i zasad pracy.
• Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że prowadzący wspólnie z Klientem uzgodni, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań.
• Sesja trwa 60 minut. Jeżeli Klient spóźnia się na sesję, to nie zostaje ona przedłużona.
• Usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem z którym Klient zostaje poinformowany na pierwszym spotkaniu. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za konsultację zaraz po jej zakończeniu. W przypadku sesji odbywającej się za pośrednictwem SKYPE – płatność powinna odbyć się przed konsultacją.
• Na życzenie Klienta sesję można nagrywać i pliki dźwiękowe są usuwane po 30 dniach przez platformę SKYPE . Terapeuta nie będzie korzystał tych nagrań – są one do wyłącznej dyspozycji Klienta.
• Umówioną wcześniej konsultację lub sesję klient może odwołać nie ponosząc jej kosztu najpóźniej 2 dni przed ustalonym terminem. Klient ponosi koszt umówionej sesji, na którą się nie zgłosił w przypadku, gdy nie odwołał jej w wyznaczonym terminie.
• Terapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy terapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego Klienta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy).
• Terapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna.
• Terapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
• Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania Twoich danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z nią i w razie pytań o kontakt: biuro@olgastepinska.pl
• Właścicielem strony i administratorem danych jest: Olga Stępińska z siedzibą os. Dolnośląskie 143/19 97-400 Bełchatów, PL, NIP:728-24-58-126, Regon:14067536