Regulamin Kronik Akaszy

Ja (imię i nazwisko)……………………… zgadzam się na wykonanie odczytu z moich Kronik Akaszy dla siebie (lub mojego małoletniego dziecka) (imię i nazwisko)…………….. i rozumiem, że usługi świadczone przez Olgę Stępińską mają na celu uzyskanie odpowiedzi na zadawane przeze mnie pytania.

Rozumiem, że usługi te nie zastępują leczenia ani leków. Wiem, że diagnoza nie jest podana, a leki nie są przepisywane. Wyrażam zgodę na dalsze regularne sesje z udziałem Kronik Akaszy w ramach mojego ogólnego planu opieki terapeutycznej.

Rozumiem, że uczestnictwo jest dobrowolne i że w każdej chwili mogę zdecydować o zakończeniu sesji. Rozumiem, że mogą wystąpić „reakcje oczyszczające” w ciągu 24 do 48 godzin po świadczeniu usług.

Rozumiem, że wszelkie informacje wymieniane podczas każdej sesji mają charakter edukacyjny i należy je wykorzystywać według własnego uznania. Rozumiem również, że wszelkie informacje przekazywane podczas tych sesji mają charakter ściśle poufny i nie będą udostępniane nikomu bez mojej pisemnej zgody. Rozumiem, że tylko praktykujący Olga Stępińska będzie miała dostęp do informacji, aby poprawić moją terapię.

Rozumiem, że udzielając tej świadomej zgody, biorę pełną odpowiedzialność za moje reakcje, decyzje i wszystkie inne stany, które mogą się u mnie pojawić po uzyskaniu odpowiedzi na moje pytania.

Wyrażam zgodę na warunki określone w tym formularzu zgody i potwierdzam, że powyższe informacje są prawdziwe i prawidłowe.

Poniżej podaję moje dane , niezbędne do wyjścia w moje Pole Akaszy:

Imię i nazwisko albo imiona i nazwiska , czyli tak jak mam zapisane w dowodzie:………

Umawiając się na termin odczytu biorę na siebie obowiązek dokonania zapłaty za sesje najpóźniej dwa dni przed umówionym spotkaniem na wskazane w widomości tekstowej, konto/ adres paypal .

Przykładowe pytania:

 1. Jaki jest plan mojej Duszy?
 2. Dlaczego w dalszym ciągu mam blokady finansowe?
 3. Co powinnam/ powinienem wiedzieć o wyborze/ zmianie ojej ścieżki zawodowej.
 4. Dlaczego moje ciało nie reaguje na diety, leczenie ….
 5. Co powinnam/ powinienem wiedzieć o moim związku partnerskim?
 6. Co powinnam/ powinienem wiedzieć o mojej relacji z bliskimi?
 7. Dlaczego mam wrażenie, ze stoję w miejscu?
 8. Co powinnam/ powinienem wiedzieć o mojej diecie?

Czego unikać :

 1. Pytań z odpowiedzią TAK/ NIE
 2. Pytań o czas np.: Kiedy wyjdę za mąż?
 3. Pytań w których Mistrzowie mieli by zdjąć z Ciebie odpowiedzialność za podjęcie decyzji.

Ja (imię i nazwisko)……………………… biorę pełną odpowiedzialność za moje pytania i za uzyskane odpowiedzi. Pozwalam Oldze Stępińskiej na przekazanie mi informacji zgodnie z czystością przekazu.

………………………………………………………………………………………………………

data i pełne imię i nazwisko