Portret Numerologiczny

Portret Numerologiczny to analiza połączenia kilku wibracji i elementów:

Wibracja Główna

Inaczej zwana Wibracją Urodzenia / Dniem Urodzenia / Liczbą Urodzenia.
Otrzymujemy ją poprzez zsumowanie dnia, miesiąca i roku urodzenia, a następnie przekształcenie wyniku w liczbę jednocyfrową. Cyfra to taki fundament naszej osobowości.

Wibracja Dnia urodzenia

Z jednej strony co ona oznacza drugiej analizujemy jaki ma wpływ na człowieka będąc w związku z Wibracją główną. Liczby te mogą się wzajemnie uzupełniać albo potęgować. 

Wibracja Podpisu

Jedyna jaką wybieramy dobrowolnie, ponieważ Wibracja Urodzenia jak Imion i Nazwiska są nam narzucone. Podpis zawiera w sobie nie tylko wibrację, która w znaczący sposób oddziałujący na jednostkę, ale jest kreatorem układu numerycznego, prowokującego wydarzenia z których składa się nasze życie.

Kryształ Życia

Czyli jaka liczba się nami opiekuje. Dostajemy informacje kiedy i na co będzie wiał nam wiatr.

Wibracja Imienia

Właściwie wszystkich imion, używanych pseudonimów i nazwisk. Aby ją obliczyć używamy specjalnego alfabetu numerologicznego, w którym każdej literze przyporządkowana jest liczba. Po wykonaniu tej operacji pojawią się wibracje odpowiedzialne za:

  • motywacje wewnętrzne danej osoby, 
  • sposób postrzegania danej osoby w życiu codziennym i na płaszczyźnie zawodowej,
  • cele wyznaczające meandry jej życiowej ścieżki.

W każdym imieniu i nazwisku możemy mieć karmę albo potencjał mistrzowski. Często informacja o tym daje nam odpowiedź na nasze trudne często wieloletnie pytania.

Lata numerologiczne

Do planowania przyszłości oprócz kryształu życia używamy wyliczeń dotyczących lat numerologicznych i Roku Osobistego, które dla nas wszystkich zaczynają się we wrześniu. Te informacje pokazują jaki wpływ w danym roku będę na nas miały czynniki zewnętrzne i jak ułożą się nasze siły wewnętrzne. Często wykorzystujemy ta wiedzę planując strategię biznesową firmy. 

Wykonanie tych matematycznych obliczeń, pozwoli na otrzymanie ogromnego zestawu informacji, które w całości nierozerwalnej ze sobą tworzą Portret Numerologiczny

Zauważmy, że do sporządzenia Portretu Numerologicznego, używamy wszystkich wibracji i badamy zależności między nimi. Zupełnie inaczej funkcjonuje osoba urodzona 4 dnia miesiąca a inaczej 10, nawet jeśli mają taką samą wibrację główną. Nie można dokonać analizy danej osoby posiłkując się jednym numerem. Biorąc pod uwagę całość wszystkie wibracje opisane powyżej, otrzymujemy kompendium wiedzy, na podstawie którego będziemy mogli zgłębić psychikę człowieka, a także dowiemy się więcej na temat jego życiowych ścieżek.

Trafiamy czasami na tzw. układ harmonijny, gdzie liczby wynikające z wibracji Urodzenia i Imienia są identyczne lub podobne. Mamy wtedy do czynienia z kimś o charakterze w pełni zintegrowanym. Kiedy liczby tworzą wyraźny kontrast, dana osoba najczęściej miotana jest wewnętrznymi sprzecznościami i możemy mieć trudności w przewidywaniu jej reakcji. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zgodności wibracji Wnętrza i Ekspresji Zewnętrznej. Człowiek taki charakteryzuje się stabilnym wnętrzem zgodnym z wrażeniem wywieranym na  otoczenie. W przypadku niezgodności mamy przed sobą osobę, która rzadko pokazuje swojego prawdziwego ja. Wibracje Imienia i Podpisu mogą wzmacniać lub osłabiać osobowość człowieka. Mogą również wpływać na predyspozycje wynikające z wibracji Urodzenia. Konflikt tych wibracji pokazuje nam jednostkę miotaną sprzecznościami ,co bez wątpienia wpływać będzie na osoby będące w jego otoczeniu.

Pamiętajmy, że sprzeczności mogą charakteryzować się różnym stopniem nasilenia. Mogą powodować zarówno poważne problemy jak i kompleksy. Wyjściem z sytuacji może być wtedy korekta imienia lub nazwiska, w czym na pewno pomoże konsultacja z doświadczonym numerologiem.

Cytując Pitagorasa – Wszystko jest liczbą.

Wasze imiona i nazwiska oraz data urodzenia tworzą liczbowy schemat towarzyszący nam przez cały cykl pobytu na ziemi. Wszelkie wibracje, emitowane przez ów system, są narzędziem pozwalającym na :

– Przeprowadzenie analizy charakteru i osobowości, czyli poznamy lepiej samego siebie. Zobaczymy swój potencjał i ewentualne lekcje do przerobienia w tym życiu.

– Otrzymamy możliwość poznania głównych tendencji nowego roku, a co za tym idzie wiedzę dzięki której będziemy mogli lepiej dostroić się do jego wibracji. Dzięki temu łatwiej będziemy mogli skuteczniej planować i podejmować decyzje.

– Będziemy mogli nadać naszym dzieciom imiona, które w wydatny sposób wspomogą ich drogę życiową.

Niewiarygodne? Nieprawdziwe? Trąci magią? Na pierwszy rzut oka może i tak , nie zapominajmy jednak, że numerologia opiera się na prostej kalkulacji matematycznej ,a matematyka jest Królową Nauk! Numerolog nie musi posiłkować się tajemniczymi atrybutami ,nie ulega też wpływom kontaktujących się z nim  osób. Jedyne co jest dla niego źródłem informacji, to matematyczne prawa tworzące wiedzę.