Analiza podpisu – po co?

PODPIS, CZYLI KAŻDY JEST KOWALEM WŁASNEGO LOSU

Jesteśmy przekonani, że podpis odgrywa niezwykle istotną rolę w osobowości i zachowaniu danej jednostki. Wibracja w nim zawarta nie tylko wnosi nowe elementy, składające się na charakter i mentalność danej osoby, ale również wskazuje na jej sytuację obecną i przyszłość.

Na podstawie obserwacji dokonanych w wyniku wielu lat badań teoretycznych i praktyki możemy z całą pewnością stwierdzić, że naszą przyszłość, tę, którą kształtujemy my sami – możemy poznać przez dodanie Liczby Urodzenia i Podpisu, a nie, jak utrzymują niektórzy numerolodzy, przez zsumowanie Liczb Urodzenia i Imienia.

Jeśli rację mieliby oni, znaczyłoby to, że przeznaczenie, los, a konkretnie Wibracja Urodzenia i Nazwiska, decydowałaby o naszej przyszłości i tylko zmiana nazwiska mogłaby wpłynąć na nasze życie. Ale jak wówczas wytłumaczyć tak częste, nierzadko niezwykłe zmiany, jakie zachodzą, na dobre lub na złe, w naszym życiu czy osobowości? Otóż nasze doświadczenia i wieloletnia praktyka w dziedzinie numerologii pozwalają nam zaryzykować twierdzenie, że owe zmiany zaskakująco często zbiegają się w czasie ze zmianą podpisu.

Bardzo często zdarza się, że wibracje Urodzenia i Imienia stanowią antynomię, mogącą powodować różnorodne problemy psychiczne i konflikty, w niekorzystny sposób wpływające na nasz rozwój. Jeśli wibracje pasują do siebie, wówczas nasze myśli, czyny i emocje, a także cele i sposoby ich realizacji będą zgodne, jasne i łatwe do określenia. W przeciwnym wypadku, jeśli np. wibracje są ze sobą sprzeczne, a osobowość, predyspozycje i cele nie stanowią harmonijnej całości, następuje wtedy swego rodzaju rozproszenie, marnotrawienie energii, jaką każdy z nas posiada. Nic dziwnego więc, że osoba taka będzie realizowała swe zamierzenia kosztem wielu trudów i wyrzeczeń.

Może się również zdarzyć, że pojedyncze wibracje są pozytywne, natomiast połączone tworzą wyraźny dysonans. W ten sposób można wytłumaczyć takt, że tak wiele inteligentnych, aktywnych i pracowitych osób nigdy nie zdołało wybić się ponad przeciętność.

We wszystkich tych przypadkach podpis odgrywa rolę niejako „korektora”, czynnika modyfikującego. Dlatego też każdy powinien być świadom, że wybierając taki, a nie inny podpis, decyduje o swoim losie. Sposób, w jaki się podpisujemy podpowie nam również, czy pomagamy naszemu przeznaczeniu (powołaniu), czy też, przeciwnie – robimy wszystko, by zahamować nasz rozwój i nie dopuścić do samorealizacji.

Widzimy więc, że numerologia jest niezwykle praktyczną gałęzią wiedzy ezoterycznej, gdyż nie tylko pozwala nam zanalizować, z zadziwiającą dokładnością, charakter danej osoby, ale również wskazuje nam sposób zaplanowania naszej przyszłości, tak, aby była ona zgodna z naszymi cechami i motywacjami, które poznaliśmy dzięki analizie pozostałych wibracji. Możemy tym samym „zneutralizować” negatywne wpływy niektórych wibracji i dokonać zmian w naszej osobowości.

Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że wybór podpisu jest decyzją bardzo poważną i dlatego powinien być dokonany wyłącznie po dogłębnym przestudiowaniu wszystkich aspektów Portretu Numerologicznego. Niewątpliwie najlepiej doradzi nam w tej kwestii doświadczony numerolog, który po zanalizowaniu Portretu Numerologicznego wybierze podpis wzmacniający cechy pozytywne i kompensujący ewentualne braki, a jednocześnie tak połączy Wibrację Podpisu z Wibracją Urodzenia, że stworzą one harmonijny, gwarantujący szczęśliwą przyszłość układ. Bez odwołania się do fachowej pomocy próba zmiany podpisu może mieć fatalne wręcz skutki.czasie naszej długoletniej praktyki mieliśmy okazję przestudiować niezliczoną liczbę przypadków osób, które – niezadowolone z sytuacji, w jakiej się znajdowały – zdecydowały się (często nieświadomie) na zmianę podpisu. Tym samym uruchomiły wibracje, które z kolei spowodowały znaczące zmiany w ich osobowości i przyciągnięty wydarzenia mające decydujący wpływ na dalsze ich losy.

Wibracja Podpisu.

Stanowi ona jedyną wibrację, którą wybieramy dobrowolnie, jako że zarówno Wibracja Urodzenia, jak Imion i Nazwiska są nam narzucone. Podpis zawiera nie tylko potężne wibracje oddziałujące na jednostkę, ale tworzy zarazem pewien układ numeryczny, prowokujący niejako wydarzenia, z których składa się nasze życie.

Przystępując do sporządzania Portretu Numerologicznego, czyli Numerogramu, powinniśmy mieć na uwadze fakt, że nikt nie jest jednym „czystym numerem”. W naszym Portrecie Numerologicznym znajduje się bowiem wiele liczb tworzących pewną całość. Mówiąc inaczej, nie należy dokonywać analizy danej osoby, biorąc pod uwagę jedynie jedną z wibracji, np. Urodzenia, pomijając inne, na przykład Wibrację Podpisu czy Imienia.

Wszystkie te wibracje opisują psychikę i charakter danej osoby, dzięki czemu wyróżnia się ona spośród innych. Warto dodać, że analizując każdą z części składowych Portretu Numerologicznego nie możemy zapominać, iż odkrywają nam one jedynie potencjalne cechy charakteru, a nie prawdy absolutne. Jedynie przez analizę i zestawienie wszystkich wibracji uzyskamy wierny portret danej osoby.

Po sporządzeniu Numerogramu otrzymamy pięć wibracji podstawowych. Są to: Wibracja Urodzenia, Wnętrza, Ekspresji Zewnętrznej, Celów Życiowych i Podpisu. Stanowią one zespół różnych informacji, które odpowiednio zestawione staną się punktem wyjścia do zgłębienia psychiki danej osoby, a także do poznania jej drogi życiowej.

Bywa, że wibracje Urodzenia i Imienia tworzą układ harmonijny; jeśli na przykład liczby są identyczne lub podobne, mamy wówczas do czynienia z osobą o charakterze w peł ni zintegrowanym. Gdy natomiast numery tworzą wyraźny kontrast, możemy mie ć pewność, że dana osoba miotana jest wewnętrznymi sprzecznościami, a jej reakcje często nie dają się przewidzieć. Jeśli istnieje zgodność między wibracjami Wnętrza i Ekspresji Zewnętrznej, osoba, której dotyczą, posiada charakter stabilny, a jej wnętrze zgodne jest z wrażeniem, jakie wywiera na otoczeniu.

Jeżeli natomiast obie te wibracje pozostają do siebie w sprzeczności, oznacza to, że dana osoba nigdy (może z wyjątkiem swoich najbliższych) nie odkrywa swego prawdziwego „ja”, a to, co ukazuje innym, jest tylko częścią jej wieloznacznej, zagadkowej osobowości.

Wibracje Imienia i Podpisu wzmacniają lub przeciwnie – osłabiają zalety, wady, jak i predyspozycje wynikające z Wibracji Urodzenia. W przypadku, gdy istnieje kontrast między tymi wibracjami, możemy być pewni, że mamy do czynienia z człowiekiem, którego osobowość, jak i zachowanie pełne s ą konfliktów, co niewątpliwie będzie zbijało z tropu zarówno otoczenie, oraz jego samego.

Wypada zaznaczyć, że sprzeczności te mogą mieć różny stopień nasilenia. Zdarza się, iż są one tak wielkie i stwarzają tak poważne problemy, bądź kompleksy, że jedynym rozwiązaniem pozostaje oficjalna zmiana imienia lub nazwiska (w takim przypadku należy jednak najpierw skonsultować się z doświadczonym numerologiem).

A jednak nie zawsze różnice numerologiczne są niekorzystne. Dzieje się tak w przypadku, gdy jedna z wibracji wzmacnia inną lub gdy wibracja „harmonijna” i „spokojna” łagodzi gwałtowny lub agresywny temperament.

Zanim przystąpimy do konkretów, warto przypomnieć, że w numerologii operuje się jedynie cyframi od l do 9, a w szczególnych przypadkach także liczbami 11, 22, 33 i 44, a zatem zawsze należy sprowadzić uzyskaną sumę do liczby jednocyfrowej, bez względu na to, czy jest to suma uzyskana z daty urodzenia, imienia czy podpisu.

Źródło : Gladys Lobos „ Magia Numerologii”.

PAMIĘTAJ !!!

Na Twoją osobowość ma wpływ nie tylko Twoja wibracja główna, ale także dzień urodzenia i wibracja imion i nazwisk i wiele innych czynników.

Nie wiesz jaką jesteś wibracją? Oblicz sobie – szczegóły znajdziesz tutaj.

Komentarze

Wyślij Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Może zainteresuje Cię też