Blog

Rok Osobisty numer 2

W tym roku jesteśmy podatni na emocje – empatyczni i wrażliwi. Dlatego relacje międzyludzkie grać będą pierwsze skrzypce. Budowanie trwałych więzi, zaangażowanie w przyjaźń i współpracę, poszukiwania bądź pielęgnowanie miłości – to wszystko występować będzie na porządku dziennym. Czytaj dalej …

Rok Osobisty numer 1

Zobaczysz siebie i sprawy dokoła w nowym, innym świetle. Nabierzesz perspektywy i świadomości. Ci, którzy podążali sumiennie wyznaczoną sobie ścieżką zdążyli nabrać wprawy, ich krok stanie się bardziej sprężysty i pewny. Łatwiej przyjdzie mierzyć się z przeciwnościami i pokonywać przeszkody. Czytaj dalej …

Rok Osobisty

Jak obliczyć Rok Osobisty? Różnica polega na tym, że energie które mają wpływ na nas z zewnątrz widzimy studiując Rok Numerologiczny, a co ma wpływ na motywację wewnętrzną czytamy z opisu Roku Osobistego (RO). Czytaj dalej …

Podwibracje numerologiczne

PODLICZBY mówiąc inaczej Czym są ? Pamiętacie jak wyliczaliśmy wibrację główną ( liczę życia) ? Trzeba było zsumować wszystkie cyfry w swojej dacie urodzenia. I tak liczba, która nam się pokazała z pierwszego liczenia to właśnie jest podwibracja ( podliczba). Przykłady: 05.09.1984 czyli: 0+5+0+9+1+9+8+4 = 36 i to jest właśnie podwibracja. 01.01.2001 czyli : 0+1+0+1+2+0+0+1 […]

Mistrzowska 11

Liczba : 11 Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji stoją wobec ogromnego wyzwania, jakim jest postępowanie zgodne z najbardziej wzniosłymi i surowymi zasadami etyczno-moralnymi. Zawsze powinny pamiętać, że ich życie jest służbą wobec ludzkości. Jednostki posiadające tę wibrację są idealistami i marzycielami gotowymi do największych poświęceń w obronie swych ideałów. Nierzadko osoby te stają się […]

Mistrzowska 44

Urodzeni pod wpływem tej wibracji odznaczają się nieprzeciętną, osobowością i licznymi zaletami, jak: wytrwałość, panowanie nad sobą, magnetyzm, silna wola i kierowanie się w życiu wzniosłymi i pięknymi ideałami. Cechy te wróżą im przyszłość pełną sukcesów i szczęścia pod każdym względem. Szczegóły znajdziesz tutaj : https://szkolanumerologii.pl/mistrzowska-44/

Mistrzowska 33

Liczba ta odzwierciedla ideał miłości uniwersalnej, ogarniającej wszystkich ludzi. Miłość taka równoznaczna jest z oddaniem, poświęceniem się i współodczuwaniem, to miłość, która rodzi pragnienie służenia najwyższym ideałom i która nie waha się poświęcić wszystkiego w ich obronie. Szczegóły znajdziesz tutaj : https://szkolanumerologii.pl/mistrzowska-33/

Mistrzowska 22

Osoby o tej wibracji, jednej z najsilniejszych, jakie znamy, noszą w sobie ogromny potencjał energii, istne centrum energetyczne. Siła, jaką posiadają, najczęściej (choć nie zawsze) skierowana jest na realizowanie celów materialnych. Szczegóły znajdziesz tutaj : https://szkolanumerologii.pl/mistrzowska-22/

Wibracje Mistrzowskie

Po przedstawieniu Wibracji Podstawowych zajmijmy się przez chwilę Wibracjami Mistrzowskimi lub inaczej Doskonałymi. Z wibracjami tymi mamy do czynienia wówczas, gdy po dodaniu cyfr tworzących datę urodzenia otrzymamy liczby: 11, 22, 33 lub 44, które w ostatecznym wyniku dają odpowiednio: 2, 4, 6, i 8. Szczegóły znajdziesz tutaj : https://szkolanumerologii.pl/wibracje-mistrzowskie/