Blog

Rok numerologiczny numer 1

Jest to rok, w którym siły do tej pory mające negatywny wpływ na nasz rozwój tracą swoją moc. Wszystko, co zdawało się nam przeszkadzać, hamować, powodować niewyjaśnione okresy frustracji czy braku zapału przestaje na nas oddziaływać w związku z rozpoczęciem przez nas nowego cyklu życia. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://szkolanumerologii.pl/rok-numerologiczny-numer-1/

Numerologiczna 9

Liczba 9 „Miarą wielkości serca jest szlachetność i wielkoduszność, tak jak miarą katedry jest wysokość jej dzwonnicy.” Ricardo Leon Charakter – osobowość Liczba ta, zamykająca Skalę Numerologiczną, mówi nam o dojrzałości duchowej, o osiągnięciu najwyższego etapu w rozwoju duchowym i o zrozumieniu, że jedynie miłość otwiera drzwi ku nowym wymiarom ludzkiej egzystencji. Osoby o tej […]

Numerologiczna 8

Charakter – osobowość Liczba ta symbolizuje siły materialne, służące człowiekowi w zrealizowaniu jego celów. Mówi nam ona o najwyższej sprawiedliwości, o nagrodzie czekającej człowieka, jeśli na nią zasłużył poprzez swe wysiłki. Wibracja ta jest najpotężniejsza spośród wszystkich wibracji i silnie działa w Portrecie Numerologicznym. Osoby urodzone pod jej wpływem bardziej niż pozostałe są energiczne, bojowe, […]

Numerologiczna 7

Uważana we wszystkich prawie epokach i religiach za liczbę magiczną, 7 symbolizuje człowieka, który stojąc na ziemi, wznosi wzrok ku temu, co nieznane w poszukiwaniach duchowości. Liczba ta mówi o wewnętrznej głębi, duchowości, których potrzebuje ludzka istota; mówi nam też o więzi łączącej człowieka ze wszechświatem. Gladys Lobos „ Magia Numerologii”. Szczegóły znajdziesz tutaj : […]

Numerologiczna 6

Szczegóły znajdziesz na stronie Szkoły Numerologii. Liczba ta przedstawia siły, które odnajdują równowagę poprzez ekspansję i poszukiwanie swego wyrazu. Równowaga dotyczy aspektu fizycznego i emocjonalnego, tworzących harmonijną całość. Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji odznaczają się humanitaryzmem, szczodrością i opanowaniem. Można mieć do nich pełne zaufanie pod każdym względem, gdyż są prawe, szlachetne i łagodne. […]

Numerologiczna 5

Szczegóły znajdziesz tutaj: https://szkolanumerologii.pl/numerologiczna-5-piatka/ Według filozofii pitagorejskiej liczba ta symbolizuje człowieka świadomego siebie, pełnię człowieczeństwa. Przedstawia ona parę ludzką i Boską Trójcę: człowiek stojący na ziemi wznosi ramiona, chcąc objąć nimi wszystko, co go otacza, a umysł jego skierowany jest ku nieskończoności. Osoby o tej wibracji obdarzone są nieprzeciętną inteligencją, zdolnościami twórczymi, bogatą wyobraźnią oraz […]

Numerologiczna 4

Szczegóły znajdziesz na stronie Szkoły Numerologii. Liczba ta nadaje nowy wymiar znanym, podstawowym elementom. Odzwierciedlający ją kształt – kwadrat – informuje nas o hermetyzmie i władzy, która, wzmacnia sama siebie, nie pozwalając na utratę własnej energii. Osoby o tej wibracji są odpowiedzialne, solidne, poważne. Każdą pracę wykonują z całkowitym skupieniem i precyzją, a wziąwszy pod […]

Numerologiczna 3

Szczegóły znajdziesz tutaj : https://szkolanumerologii.pl/numerologiczna-3-trojka/ Liczba ta symbolizuje Trójcę, pojawiającą się w wielu religiach i kulturach, mówi nam także o łączeniu się i uzupełnianiu przeciwieństw. Osoby o tej wibracji lubią błyszczeć i olśniewać otoczenie; są żywe, pomysłowe i niezwykle ruchliwe. Obdarzone są licznymi talentami, cechuje je ogromna ciekawość świata oraz liczne zainteresowania. Zwykle posiadają również […]